menu-wit

Doe mee en lever in!

Leidse Laptoppers zamelt financieel afgeschreven laptops in van bedrijven, instellingen en gemeenten, om deze te laten refurbishen en te schenken aan kansarme jongeren in de Leidse regio.

Wilt uw organisatie haar afgeschreven laptops beschikbaar stellen voor kansarme jongeren?
Neem contact op met Michiel Janssen: mail naar michiel@burococon.nl of bel 06 – 53 89 66 20.

Update per
1 mei 2024

Aantal ingeleverde laptops door bedrijven, organisaties en gemeent(en):

0

stuks waarvan

0

zijn gerefurbished.

Refurbishen

De ingezamelde laptops worden verwerkt door FlexIT, het grootste refurbish bedrijf in Europa met hoofdkantoor in Leiden. FlexIT is gespecialiseerd in het refurbishen van bedrijfslaptops, werkt met ISO gecertificeerde bedrijfsprocessen en heeft klanten zoals ABN Amro en Amazon. FlexIT verwijdert alle data van de laptop, refurbished de laptop als mogelijk en zorgt anders dat alle materialen en zeldzame grondstoffen worden hergebruikt of recycled. U sluit hiervoor een contract af met FlexIT.

Schenken aan jongeren

De refurbished laptops worden verstrekt aan Leids Laptoppers, die de laptops via een aantal instellingen in het sociaal werkveld schenkt aan jongeren in de Leidse regio met een smalle beurs, bijvoorbeeld aan schoolgaande kinderen en MBO studenten en nieuwe Nederlanders (voor taalles). Het belangrijkste criteria is dat de laptop een concrete bijdrage biedt aan de toekomst van de jongere.

Geschonken laptop

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen / maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVOI (gemeenten)

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) betekent dat gemeenten niet alleen letten op de prijs van de producten, diensten of werken die worden ingekocht, maar ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten,

Voor meer informatie zie het artikel van VNG en het manifest MVOI.

MVO (bedrijven en instellingen)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent bewust waarde toevoegen aan zowel people, planet als profit. Groei en innovatie gaan samen met winst voor mens, maatschappij en milieu, nu en in de toekomst. Zie o.a. MVO Nederland

MVO/MVOI en Leidse Laptoppers

Als u de door uw organisatie afgeschreven laptops doneert aan Leidse Laptoppers draagt u bij aan de MVO of MVOI doelstellingen van uw organisatie. Bovendien kunt u in overleg met Leidse Laptoppers een speciale doelgroep bepalen waar de refurbished laptops aan worden geschonken.

Veelgestelde vragen

Informatie hierover volgt nog.

Je kunt je laptop aanmelden door hier je gegevens achter te laten.

Als je je laptop in gaat leveren bij een winkel hoef je je laptop niet aan te melden maar dat mag wel. Zo weten wij alvast dat jouw laptop eraan komt.

Leiden als best-practise

De gemeente Leiden doneert, in het kader van haar MVI doelstellingen (maatschappelijk verantwoord inkopen), elk jaar 750 laptops aan Leidse Laptoppers. Deze laptops worden aan jongeren geschonken. Daarnaast krijgen de jongeren ondersteuning om financiële problemen aan te pakken, digitale vaardigheden te vergroten, taalachterstand te verminderen en van de digitale overheid gebruik te maken. Deze ondersteuning krijgen zij vanuit de gemeente Leiden, BplusC en organisaties zoals Stichting Leergeld, Shout Leiden, SOL, BuZz, en DZB.

Andere gemeenten in de regio kunnen naar voorbeeld van Leiden voor eenzelfde aanpak kiezen.

De gemeente Leiden levert haar afgeschreven laptops in bij Leidse Laptoppers. Doet uw gemeente ook mee?
Neem contact op met Michiel Janssen: mail naar michiel@burococon.nl of bel 06 – 53 89 66 20.

Partners

Leidse Laptoppers wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende organisaties:

Over ons ~ contact

De Leidse Laptoppers is een not-for-profit initiatief van Michiel Janssen (en voorheen Ingrid van den Berg en Agnes de Rooij van Bureau Tij) dat in 2022 is gestart met het inzamelen van laptops bij inwoners in Leiden. Sinds 2023 worden de afgeschreven laptops van de gemeente Leiden via Leidse Laptops refurbished en aan kansarme jongeren toebedeeld. Vanaf 2024 kunnen instellingen, bedrijven én andere gemeenten in de regio ook meedoen.   

Wil je meer weten? Neem contact op

BuroCocon